Zorgverleners

Op deze pagina vindt u alle e-mailadressen die voor u als zorgverstrekker nuttig kunnen zijn.

Andere bezoekers van de site die contact willen opnemen met de KGV vinden hier alle nuttige informatie.

Facturatie

Facturatie ziekenhuizen

Facturatie labo

Facturatie medische huizen

Facturatie ROB- RVT

Facturatie verpleegkundigen

Facturatie huisartsen 

Facturatie eFact

Facturatie andere derdebetalers

MyCarenet- berichten facturatie

MyCarenet

MyCarenet- berichten toelatingen - medisch administratieve berichten

MyCarenet - berichten facturatie

MyCarenet - berichten verzekerbaarheid

MyCarenet - technische problemen (02/522 80 28)

Toelatingen en facturatie aangeslotenen: neem contact op met het gewestelijk geneeskundig centrum

910 - Brussel (10-03 KGV-GGC Brussel, Frankrijkstraat 89 te 1070 Brussel)

920 - Hasselt (35-02 KGV-Ha, De Schiervellaan 26 te 3500 Hasselt)

930 - Brugge (80-02 KGV-Bg, Hendrik Brugmansstraat 7/01.01 te 8000 Brugge)

940 - Namur (50-03 CSS-Na, Rue Léanne 15 te 5000 Namur)

950 - Mons (70-03 CSS-Ms, Boulevard Charles Quint 29A te 7000 Mons)

Consensusvergaderingen RIZIV: korte juryrapporten