Profiel aanmaken

U hebt ervoor gekozen om u in te schrijven op de site van RailCare? DE toegang tot heel wat nuttige informatie!

Sluiten

Je beschikt al over een account. Met je paswoord krijg je toegang tot de site via Inloggen. Heb je nog geen paswoord? Wanneer het per brief verstuurd wordt, neemt dit enkel dagen in beslag. Een technisch probleem? Neem contact op met de servicedesk (hetspoor@hr-rail.be).

Om een specifieke dienst op te zoeken, ga naar de bladzijde 'Contacten'

Sluiten Er heeft zich een fout voorgedaan bij uw inschrijving. Controleer of u de juiste gegevens hebt ingebracht. In voorkomend geval probeert u het later opnieuw.
Sluiten Je rijksregisternummer wordt niet herkend door deze site. Controleer of je voldoet aan de toegangsvoorwaarden en of je de juiste code hebt ingevoerd.
Sluiten Je inschrijving op de site van RailCare werd geregistreerd. Je paswoord wordt binnen enkele dagen naar je privéadres gestuurd.
Sluiten Je inschrijving op de site van RailCare werd geregistreerd. We hebben zonet je paswoord naar je professionele mailbox verstuurd.