Kas der geneeskundige verzorging

Het Belgische systeem evolueert voortdurend en is erop gericht om iedereen een kwaliteitsvolle geneeskundige verzorging aan te bieden tegen redelijke tarieven. Iedereen in België is daarom verplicht om zich aan te sluiten bij een verzekeringsinstelling om de prestaties van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen te kunnen genieten.

Voor de statutaire personeelsleden en gepensioneerden van de Belgische Spoorwegen en hun personen ten laste is de bevoegde verzekeringsinstelling de Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail. Zij staat in voor de verstrekkingen van de geneeskundige verzorging.

Onder verstrekkingen verstaat men de terugbetaling van medische en paramedische zorgen, kosten bij een ziekenhuisopname, geneesmiddelen enz. Maar ook de preventieve en curatieve geneeskundige verzorging en stervensbegeleiding.

De Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail is een instelling van openbaar nut en wordt beheerd door een paritair beheerscomité.