Toegangsvoorwaarden en juridische info, privacy en cookies

Toegang tot de RailCare-site

Door gebruik te maken van deze site stem je automatisch in met deze voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen op eender welk ogenblik worden gewijzigd.

Deze site is gratis toegankelijk voor alle gebruikers die beschikken over internettoegang. Alle noodzakelijke kosten (aankoop hardware, software, abonnementskosten enz.) zijn ten laste van de gebruiker.

Het grootste deel van de website is enkel toegankelijk voor wie over een paswoord beschikt. Om een paswoord te kunnen aanvragen, moet je een rechthebbende van de Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail zijn. Rechthebbenden zijn als enige verantwoordelijk voor de geheimhouding van hun paswoord en het gebruik dat ervan wordt gemaakt.

Inhoud van deze site

De website van RailCare:

• stelt gebruikers algemene informatie ter beschikking, zonder rekening te houden met persoonlijke en/of bijzondere situaties. Deze informatie opent geen rechten.

De rechthebbenden van RailCare worden via de website zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van nieuwe maatregelen die RailCare in hun voordeel neemt en van wijzigingen aan de wetgeving inzake de verplichte ziekteverzekering.

RailCare stelt alles in het werk om deze informatie volledig, correct en up-to-date te houden. Fouten zijn echter mogelijk. Indien de fouten gekend zijn, verbetert RailCare ze zo snel mogelijk. Vastgestelde onregelmatigheden kunnen gemeld worden aan de dienst die bevoegd is voor het behandelde onderwerp.

• wil rechthebbenden de mogelijkheid bieden om gemakkelijk contact op te nemen met zijn diensten via e-mail. Op die manier kunnen rechthebbenden vragen stellen over hun persoonlijke situatie of kunnen ze documenten bestellen.

Verbodsbepalingen

Gebruikers van deze site mogen:

• de toegang tot deze site op geen enkele manier verhinderen;

• geen informatie uit het gedeelte dat enkel toegankelijk is via een paswoord meedelen aan of verspreiden onder personen die niets met RailCare te maken hebben zonder voorafgaande schriftelijke toestemming;

• geen wederrechtelijk gebruikmaken van de ter beschikking gestelde tools.

Links

RailCare oefent geen enkele controle uit over de sites waarnaar verwezen wordt en garandeert noch de juistheid en/of volledigheid van de aangeboden informatie, noch de werking van de eventueel aangeboden diensten.

Verantwoordelijke uitgever

HR Rail – H-HR.4 - Frankrijkstraat 85 - 1060 Brussel.

Privacy

RailCare is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die via deze website worden verzameld.

De gebruiker gaat ermee akkoord dat RailCare zijn gegevens verwerkt, conform de Europese Verordening van 27 april 2016 over de bescherming van gegevens (Verordening EU 2016/679 – GDPR) en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Lees onze privacy policy

Gebruik van cookies

RailCare behoudt zich het recht voor om cookies (gegevensbestanden die in de computer worden gedownload) te gebruiken om de gebruikers tijdens een volgend bezoek te identificeren en om hun voorkeuren te bewaren. Geen enkele software hoeft daarvoor geïnstalleerd te worden. Door het gebruik van cookies hoeft de gebruiker niet telkens opnieuw bepaalde gegevens (taalkeuze) in te vullen. Cookies zijn ook technisch nodig om in te loggen op RailCare.

Afhankelijk van de gebruikte browser, is het meestal mogelijk om cookies te verwijderen, hun gebruik te verbieden of een verwittiging te tonen telkens wanneer een cookie wordt geplaatst. Dit kan tot gevolg hebben dat een bepaalde functie niet meer mogelijk is of dat het gebruiksgemak vermindert. U vindt meer informatie via onderstaande links:

Internet Explorer

Chrome

Firefox

Eigendomsrechten

RailCare behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op zijn site. Sommige logo's of andere elementen kunnen afkomstig zijn van derden en beschermd zijn. 

De illustraties komen bijna uitsluitend van www.shutterstock.com en mogen niet vrij gebruikt worden.