Fraudemeldpunt

Op vraag van de overheid heeft de KGV net als de andere verzekeringsinstellingen een meldpunt opgericht voor het signaleren van fraude.

Enkele voorbeelden:

  • er zijn zorgen aangerekend die niet echt toegediend werden
  • de arts rekent een weekendbezoek aan voor een huisbezoek op een gewone weekdag
  • de arts rekent een nachtbezoek aan voor een bezoek overdag

Hoe kan je ons hiervan op de hoogte brengen?

Je kan ons hiervan schriftelijk op de hoogte brengen (mail of brief). Op basis van telefonische of anonieme meldingen wordt er geen onderzoek gestart.

Wat doen wij met jouw melding?

We onderzoeken alle meldingen die we ontvangen. Jouw contactgegevens worden daarbij niet aan de betrokken zorgverlener of instelling meegedeeld. 
Indien nodig gaan wij over tot het terugvorderen van ten onrechte betaalde verstrekkingen of geven wij je melding door aan andere overheden of instellingen, zoals het RIZIV.

Jij krijgt van ons een bevestiging dat we je melding ontvangen hebben. In het kader van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kunnen we je achteraf evenwel niet inlichten over het verloop of de uitkomst van het onderzoek.