Water is leven !

Sinds 1993 is 22 maart 'Wereldwaterdag'.

Deze resolutie werd aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties1 met als doel om de burgers van de verschillende lidstaten te sensibiliseren rond de problematiek van drinkbaar water en, in ruimere zin, van voedselveiligheid.

Er zijn heel wat landbouwgebieden op onze planeet die onvoldoende toegang hebben tot het 'blauwe goud'. Dit gebrek aan water is niet alleen de oorzaak
van voedselschaarste, het zorgt ook voor een enorme ontwikkelingsachterstand.

Het is dus van het hoogste belang om een eind te maken aan wat sommigen de 'watercrisis' noemen en om ervoor te zorgen dat iedereen gemakkelijk toegang heeft tot deze niet langer onuitputtelijke bron. Maar de mens moet natuurlijk verschillende uitdagingen het hoofd bieden, denk maar aan de pijlsnelle bevolkingstoename en de opwarming van de aarde. Het valt niet te ontkennen dat deze opwarming de oorzaak is van periodes van droogte in gebieden die al zeer kwetsbaar zijn. Anderzijds gaan we al meer dan een halve eeuw lang spilziek om met natuurlijke hulpbronnen. En bepaalde manieren waarop we gebruikmaken van fossiele brandstoffen houden helemaal geen rekening met het milieu, ze zijn eenvoudigweg vervuilend. Deze verspilling, vooral van zoet water, maar ook van verschillende andere energiebronnen, is vooral te wijten aan onze luxemaatschappij.

In onze streken is er nog geen probleem met de watervoorziening, noch met andere hulpbronnen. Ons water is grotendeels afkomstig van grondwater, en in mindere mate van oppervlaktewater dat na een dure zuiveringsprocedure drinkbaar is gemaakt.

Onze landbouw en industrie verbruiken natuurlijk heel wat water. Maar dat geldt ook - in mindere mate - voor toerisme, vrijetijdsbesteding en sportactiviteiten. Bij ons zorgt dit niet voor zo veel problemen, maar in sommige delen van de wereld is dat wel zo. Denk maar aan bevolkingsgroepen die dicht bij grote hotels leven die het leeuwendeel van de beschikbare hulpbronnen opeisen.

In het huishouden gebruiken we ook drinkbaar water: voor verwarming, in baden of douches, maar ook bij de schoonmaak van onze huizen, om de auto te wassen, planten in de tuin water te geven enz. Voor de meeste van deze behoeften zouden we, indien mogelijk, regenwater kunnen gebruiken. Zo kunnen we het kostbare drinkwater sparen en gebruiken als ... drinkwater!

Want drinken is een basisbehoefte! Het vocht dat ons lichaam verliest, moet worden aangevuld. Om goed te functioneren heeft het lichaam, in normale omstandigheden, anderhalve liter water per dag nodig. Drinken is essentieel. Daarmee bedoelen we dranken die zo weinig mogelijk zout, suiker, alcohol, verschillende zoetstoffen of cafeïne bevatten, afhankelijk van onze tolerantie.

Water vormt een essentieel onderdeel van ons organisme. Het is belangrijk voor heel wat lichaamsfuncties, meer bepaald voor het functioneren van onze nieren, ons spijsverteringsstelsel, onze ademhaling en bloedsomloop, de kwaliteit van onze huid.

Het spreekt voor zich dat onze nieren voldoende vloeistof nodig hebben om goed te kunnen werken. En toch 'vergeten' heel wat mensen om te drinken, omdat ze andere dingen aan hun hoofd hebben, of gewoon omdat ze geen dorst hebben. Diabetici, mensen met een hoge bloeddruk, jicht, ouderen ... kunnen we ten stelligste aanraden om te laten controleren of hun nieren goed werken. Dit kan eenvoudig gecontroleerd worden aan de hand van een bloedonderzoek of een urinestaal.

Wees voorzichtig bij infectieziekten waardoor je vocht verliest (bij koorts of diarree). Let ook op bij grote hitte tijdens de zomer of bij grote fysieke inspanningen. Elke dehydratie kan onze nierfunctie verstoren. Gelukkig is dit proces meestal omkeerbaar. Bij een verstoorde nierfunctie is het beter om bepaalde bestaande behandelingen met geneesmiddelen onder de loep te nemen om de posologie (dosering) aan te passen. Je huisarts is de persoon bij uitstek om je raad te geven.

Enkele uitzonderingen niet te na genomen, krijgt ieder van ons voldoende water aangevoerd. We kunnen eventueel ook kiezen uit verschillende merken drinkwater, maar dat is meestal een kwestie van persoonlijke smaak. Deze keuze is alleen belangrijk bij personen die lijden aan een hoge bloeddruk of hart-, nier- of leverinsufficiëntie. Zij moeten erop letten geen water te drinken dat te veel natrium bevat. Bij bepaalde andere medische toestanden is het dan weer wel een goed idee om voor een bepaald soort water te kiezen, bijvoorbeeld om het pH-gehalte in de urine te wijzigen bij urinestenen. Het is steeds belangrijk dat het medische advies hierbij strikt wordt nageleefd!

Laten we respectvol omgaan met deze bijzondere en levensnoodzakelijke vloeistof. Bij ons stroomt er zuiver en drinkbaar water uit de kraan, dat bovendien niet duur is. Zorg er dan ook voor dat je voldoende drinkt!

Resolutie A/RES/47/193 aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 22 december 1992.